Inkspot.pl » O firmie » PROJEKT CSR

PROJEKT CSR

Firma INKSPOT Daniel Dragański rozpoczęła realizację projekt z Działania CSR współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w  INKSPOT Daniel Dragański”

Zakres i cel projektu: Celem projektu jest wzrost zainteresowania budowaniem odpowiedzialnego społecznie modelu biznesu w zakresie CSR

Numer wniosku: 00296-9/14-SPPW/2

Harmonogram realizacji projektu: 01.03.2014 - 31.12.2014

Wartość współfinansowania w CHR: 22 390,10

Korzyści związane z projektem:

 • opracowanie strategii CSR i metod raportowania
 • wprowadzenie do oferty zasadniczo zmienionych produktów
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko (mniejsze zużycie papieru, zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej)
 • Wzrost efektywności procesów (niższe koszty) i wzrost jakości współpracy (wewnętrznej i zewnętrznej)
 • Monitorowanie i raportowanie postępów realizacji strategii w 3 obszarach
 • Wypracowanie wysokiego standardu obsługi klienta i nowej (wyższej) jakości produktów
 • Usprawnienie dwustronnej komunikacji
 • Zwiększenie zaufania kontrahentów
 • Wykreowanie zmian zasad podejmowania decyzji biznesowych przez interesariuszy (otoczenie) w taki sposób że zaczną oni dostrzegać i uwzględniać w swoich decyzjach zasady CSR
 • Wdrożenie wystandaryzowanego systemu raportowania w 3 obszarach CSR – zwiększanie efektywności działań w aspekcie długoterminowym
 • Optymalizacja struktury organizacyjnej  przedsiębiorstwa
 • Umacnianie wizerunku firmy jako dobrego partnera w biznesie stosującego zasady CSR

Ochrona środowiska:

 • zaudytowanie organizacji pod kątem wpływu na środowisko
 • Certyfikacja produktów pod kątem środowiskowym - Certyfikacja T + M – wprowadzenie istotnie zmienionych produktów pod kątem jakości, bezpieczeństwa, oraz wpływu na środowisko
 • Wymiana źródeł oświetlenia na energooszczędne – oszczędność energii
 • Zakup 5szt. komputerów ENERGY STAR – oszczędność energii
 • Promocja ochrony środowiska z wykorzystaniem kampanii wśród lokalnej społeczności

Obszar relacje z personelem

 • Uzyskanie Certyfikatu Przedsiębiorstwo Fair Play
 • Wdrożenie interaktywnego portalu intranetowego w celu poprawy komunikacji
 • Poprawa warunków pracy poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne

Zaangażowanie społeczne:

 • Uzyskanie Certyfikatu Przedsiębiorstwo Fair Play
 • Przeprowadzenie kampanii promującej CSR w formie plakatów uświadamiających lokalnej społeczności, aby nie wyrzucać pustych kaset po tonerach i wkładach atramentowych

 

Departament Programów Pilotażowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

www.programszwajcarski.gov.pl    www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 


Facebook