Inkspot.pl » Serwis » Naprawa drukarek

Naprawa drukarek

  • Przystąpienie do naprawy następuje po pisemnym zaakceptowaniu przez klienta ostatecznej wyceny.
  • Termin realizacji zleconej naprawy wynosi 3 pełne dni robocze lub 1 dzień w wypadku trybu ekspresowego, licząc od dnia przyjęcia do naprawy.
  • Naprawiony sprzęt można odebrać w dniu wyznaczonym na zleceniu naprawy po godzinie 1200, chyba że został ustalony inny termin z klientem (w przypadku trybu ekspresowego po godzinie 1600).
  • Nieodebranie sprzętu w terminie 3 m-cy od dnia zakończenia naprawy skutkuje przekazaniem go przez firmę Inkspot do utylizacji bez możliwości dochodzenia przez klienta jakichkolwiek roszczeń.
  • Na wykonaną usługę udzielamy gwarancji na okres 3 m-cy. Zerwanie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji.

Facebook